Копенгаген Дания

Копенгаген. Дания. Столица. Красиво.